HOME

 

Zarządca Nieruchomości - Świdnica i okolice- nie prowadzimy

 

Rzeczoznawca majątkowy - Danuta Brożbar ,Świdnica

tel. 609 504 229

 

 

 

Usługi szacowania nieruchomości wykonywane są dla organów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz osób fizycznych i prawnych, głównie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem wyceny, sporządzonej w formie operatu szacunkowego lub też innego opracowania czy ekspertyzy, może być między innymi:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana - działki budowlane i komercyjne;
  • nieruchomość gruntowa zabudowana - domy mieszkalne, obiekty handlowo - usługowe i przemysłowe, hale, magazyny;
  • nieruchomość lokalowa – lokale mieszkalne, handlowe i usługowe;
  • ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;
  • inne prawa związane z nieruchomościami;
  • opinie o nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla Sądów wieczystoksięgowych zgodnie z art.68 ust.2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece,  bowiem ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanowianiu hipotek na nieruchomościach rolnych.

Operaty szacunkowe  sporządzane są dla różnych celów w zależności od Państwa potrzeb – wszędzie, gdzie konieczna jest znajomość wartości nieruchomości.

Wyceny są wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępoowania i  wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartośc i nieruchomości  i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości , na którym znajduje się przedmiot wyceny oraz wizją lokalną.

 

Działam w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5875.

 

 

Polecamy

Producent toreb na urządzenia elektorniczne

Strony WWW, CMS, Aplikacje internetowe

Termowizja, audyt energetyczny, świadectwo energetyczne

Zarządzani nieruchomościami Świdnica

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij